​​​

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Takvimi ve Kriterleri

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik"in 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 06.02.2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Yürütme Kurul Kararı İçin tıklayınız.​​​