2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI TAKVİMİ

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevlana Değişim Programı'na İlişkin Yönetmelik" ve 07.07.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı'nda kabul edilen "Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için Programa katılan imzacı yurtiçi yükseköğretim kurumlarının, protokol yaptıkları yurtdışı yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için aşağıda belirtilen değişim takvimi çerçevesinde değişim programını yürütmeleri uygun görülmüştür.

 

Değişim İlanlarının Duyurulması30 Mart-17 Nisan 2015
Değişim İçin Başvuruların Alınması20-27 Nisan 2015
Başvuruların Değerlendirilmesi28 Nisan-04 Mayıs 2015
Değerlendirme Sonuçlarının YÖK'e İletilmesi08 Mayıs 2015
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması29 Mayıs 2015