​​​

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Kullanılmayan Tutarların İadesi (13.10.2017)

Mevlana Değişim Programı kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılında değişime katılan yükseköğretim kurumlarının özel hesaplarına aktarılan tutarların kullanılmayan kısmının ( öğrenciler için yapılan burs ödemelerinden, öğretim elemanları için yapılan ödemelerden kullanılmayan tutarların ) Başkanlığımıza iade etmesi, söz konusu iade edilen tutarı gösteren banka dekontu ile birlikte rektör imzalı üst yazıyı en geç 27 Ekim 2017 tarihine kadar Başkanlığımıza göndermesi Yürütme Kurulu'nun 04.10.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur. 

Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarının Mevlana Değişim Programı kapsamında gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlere ilişkin Nihai Rapor işlemlerinin https://yoksis.yok.gov.tr adresi üzerinde yer alan Mevlana Değişim Programı Otomasyon sisteminden tamamlamaları ve sistemden indirecekleri tüm belgeler (Gelen Öğrenci Nihai Rapor, Giden Öğrenci Nihai Rapor ve Gelen Öğrenci Nihai Rapor ve Mevlana Nihai Genel Rapor) ile birlikte Başkanlığımıza göndermesi gerekmektedir.


​​