​​​

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı Takvimi ve Kriterleri

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik"in 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 23.01.2019 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Yürütme Kurul Kararı İçin tıklayınız

Tel: 0 (312) 2987 74 74
       0 (312) 298 74 81-84


​​